Nga botaNjoftimeSubstanca të Ndaluara (2022)

FINA publikon listën me substanca dhe metoda të ndaluara. Kjo listë, e cila është e publikuar në gjuhën angleze dhe frëge, hyn në fuqi menjëherë.

Për më shumë detaje dhe informacione rreth listës së substancanve të ndaluara nga autoritetet përkatëse shkarkoni dokumentin më poshtë:

Prohibited List Memo to ALL FINA NFs 2022

DESHIRONI T'I BASHKOHENI FEDERATES?

FEDERATA E NOTIT

Ne jemi struktura më e lartë e organizimit të klubeve të
notit në Shqipëri.

REGJISTROHU TANI

Informohuni me lajmet tona me te fundit