HomeDokumentacion

SHKARKODOKUMENTACIONIN

SITUACIONI I VITIT 2019
SITUACIONI I VITIT 2020
SITUACIONI I VITIT 2021

RREGULLORE E BRENDSHME

Mënyra e zhvillimit të çdo veprimtarie  kombëtare apo ndërkombëtare që do të zhvillohet në vendin  tonë përcaktohet në bazë të Rregullores së zhvillimit të aktiviteteve, e cila hartohet dhe miratohet nga Kryesia e F.Sh.N. për çdo sezon sportiv .

STATUTI

Ky statut është dokumenti themelor mbi bazën e të cilit do të drejtohet Federata Shqiptare e Notit. Federata Shqiptare e Notit, është person juridik, shoqatë, i regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë . Ky statut është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Federatës Shqiptare të Notit

DESHIRONI T'I BASHKOHENI FEDERATES?

FEDERATA E NOTIT

Ne jemi struktura më e lartë e organizimit të klubeve të
notit në Shqipëri.

REGJISTROHU TANI

Informohuni me lajmet tona me te fundit